Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


文章者今之世莫如子宜余懼且慙而不敢任也旣又

自念與君之子世錫交幾二十年故知君爲詳而世錫

今死矣君之濳德隱行夙昔旣耳熟焉而重以世錫兄

弟存殁之誼雖不文曷敢以辭謹按甯氏本季亹之裔

籍通州至明中葉始家於潁自江之北以屬於淮俗故

朴陋而風土人物推於古今者潁爲最自明以來潁人

以家法爲士大夫宗者甯氏爲最而以余所聞甯氏之

稱耆德而爲典型者君爲最君之質行所以守於身施

於家而化於人者不獨君之子云其鄕人及遠邇之習

於君者莫不云昔朱子嘗嘆歷代之人材惟東漢爲最

眞其守官行法不避權倖者前罹禍災而後者踵接焉