Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而余觀范史所載獨行之士艱難危困懇懇於人紀之

中與夫守卑官安隱約而盡其道以化於人者不可勝

數也蓋自三王以道化天下使人明於性命之理故死

生禍福不足以亂其心而人道之當然者勤以守之而

不敢貳也秦漢以還士之乘時而見功名者眾矣而明

於性命之理者蓋寡焉獨東漢之興五經之敎盛行故

上之人雖弗能以道化而士之濳誦黙識以浸灌於身

心者久而深且固焉雖於性命之理知之未必能盡而

其大綱之所守抑可謂合矣君性篤於孝友執親之喪

哀毀過禮叔父在難傾身以赴之遂以毀其家其爲諸

生也辭成均之選而以讓其長老朋齒者至於三其者