Page:Sibu Congkan1748-方苞-方望溪先生全集-12-11.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人以吉語相慰俾無省眠餐母年八十餘至屬纊不知


仲子之屢濱於死也起謐在都非以事故拘綴入獄侍


兄日無閒毎至勾決旬日中意色似非人見者莫不爲


絫歔焉數與余相見非家事切身者不言余重其行而

不知其優於學也雍正已酉諴命就試京兆得舉其闈


墨有先正風格癸丑春諴瘐死御柩歸遂絕意進取尋


卒以兄子某嗣士友公誄之易其名曰孝恭先生


王裕號大江江甯人少不羈忌者囑敎官以劣行報試

之前夕始聞之酣寢達旦入試冠其曹遂獲免相鄕魏


相國聞而異之招至京師初甚相歡姗侮搢紳久之相


國亦苦其兀傲南還土苴載籍日夜沈飮將老著孟莊