Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰友人某嘗以金託我今已殁其家鮮知者汝輩當如

數歸之喪事崇儉毋妄費無益亡者語畢奄然而化方

氏系出漢歙侯儲後北宋時居歙之環山明成化間遠

祖胡海始遷石川六傳至曾祖宜惠不仕祖秉翰贈儒

林郞州同考祖隆考授州同鄕飮大賓以子覲貴贈如

其官配沈孺人處士坤元女有賢孝行居恆歸心釋典

然終身未嘗至佛塔廟其生之歲與先生同卒年七十

乾隆四年七月二十八日也子三人士賡附貢生蚤卒

士庶國子監生出後世父士𢈻附貢生候選州同孫男

四人起運士𢈻出起宗士庶出繼士賡後蚤卒起霖起

霈士庶出俱國子監生孫女五人曾孫男三人嘉謨起