Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宗出嘉訓嘉誥起運出俱幼曾孫女五人後世儒者束

髮受書卽以利祿爲念及得志鍾鼎之奉不能施及兄

弟者比比也況於宗族之遠者乎先生少佔畢長牽車

身程卓之術而心曾閔之行銘之無媿辭矣銘曰

挾策伊吾翛然臞儒也持籌旁午居然良賈也庇其本

根以裕後昆也還金垂絕無損峻節也逢逢白雲幽坱

回複于焉永藏銘不辱也

   朝議大夫候選主事馬公曁元配洪恭人墓誌

    銘

誥贈朝議大夫候選主事馬公享年五十有八以康熙

丁酉年卒元配洪恭人享年六十有七以雍正乙巳