Page:Sibu Congkan1763-戴震-戴東原集-4-1.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不

惑此非考覈之極致乎聖人心通義理而必勞勞如是

者不如是不足以盡天地民物之理也後之儒者畫分

義理考覈文章爲三區別不相通其所爲細巳甚焉夫

聖人之道在六經不於六經求之則無以得聖人所求

之義理以行於家國天下而文詞之不工又其末也先

生之治經凡故訓音聲算數天文地理制度名物人事

之善惡是非以及陰陽氣他道德性命莫不究乎其實

葢由考覈以通乎性與天道旣通乎性與天道矣而考

覈益精文章益盛用則施政利民舍則垂世立敎而無