Page:Sibu Congkan1799-全祖望-鮚埼亭詩集-3-1.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事敢辭花稅哆佳話應爲官閣詠招邀更喜值同聲

叩鉢齊催詩思競我家勾餘東復東宝岩千𣗳蒼雲

映當㱕棖觸鷦鷯枝叉手樽前醉眼瞪

  藤花菴聼松聲分韵

驚濤何䖏耒萬籟正蕭瑟孤嘯薄穹天空行穿緹室

詩魂古澗清客思寒山冽開户更噌吰西崦晦落日

  姜白石詩詞全集刻成即效白石體落之

巨區水⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾天目山蒼蒼中有白石仙老筆生寒芒

寒𦬆久晦塞問年𬨨五百鑄金酹南村紅梨生玉色

是本岀陶南村手鈔