Page:Sibu Congkan1799-全祖望-鮚埼亭詩集-3-1.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  半查索賦烘梅詩

山中方傲雪日下已催香我爱氷心凍誰夸陽燧良

春應随臘轉人更較天𢗅從此唐花墅迎暄次第芳

  寒竹

消夏亦神清⿰冫麦 -- 凌冬更有情凍雲添碧色白雪冩疎聲

落落青瑶屑臞臞太瘦生黄公壚下客𡻕晚莫寒盟

  揚州石刻文信公畫像SKchar

   正徳十年夀光劉侍御徴甫𠩄勒其序云

   得之揚州文江公苗裔也乾隆八年揚人陸

   君鍾輝乞予作SKchar