Page:Sibu Congkan1799-全祖望-鮚埼亭詩集-3-1.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西湖天水晝冥冥白雁飛𬨨無堅城廬𨹧相公脫乕

口来向淮南誰集兵可憐吴㑹少净土剰餘揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州真

孤柱撑李公苗公双忠貞揮戈欲挽虞淵旌相公

此来會逢適合從或可緩頬成两淮全力𠯁恢復𠩄

仗元老為主盟此䇿果成事难料三宫未必向北平

豈知反間忽横生李公既心動苗公空泪零相公变

作劉洙行参從寥寥杜天卿天教孤臣不遽SKchar蘆中

丈人艤舟迎将無岷江之神靈神靈幸脫相公SKchar

淮從此莫扶傾李公SKchar血碧苗公寨火青夏貴老奴

竟輸誠神傷間関出百SKchar𠕂入甌閩開行勞空坑𢧐