Page:Sibu Congkan1803-洪亮吉-洪北江詩文集-20-02.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 所渉是又可不必置論矣

夏至後第三庚謂之伏日

 史記秦本紀德公二年初伏集解孟康曰六月伏日初

 也周時無至此乃有之正義曰六月三伏之節起秦德

 公爲之故云初伏伏者隱伏避盛暑也厯忌釋曰伏者

 何以金氣伏藏之日也四時代謝皆以相生立春木代

 水水生火立夏火代木木生火立冬水代金金生水立

 秋以金代火故至庚日必伏庚者金故曰伏也 初學

 記稱陰陽書云從夏至後第三庚爲初伏四庚爲中伏

 立秋後初庚爲後伏謂之三伏曹植謂之三旬 後漢

 書和帝紀永元六年六月巳酉初令伏閉盡日注漢官