Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


寧作督机山深三泖陰蓴鱸千里方揚舲此時笑

殺張季鷹

 陸機將死嘆曰華亭鶴唳可得聞乎 張翰聞秋風起思菰菜蓴羹鱸魚膾卽日挂冠歸

  除三害

禾兮芃芃稷兮翼翼父老不樂仰天太息長跪

吿父老父老䆒何苦父老不苦長橋之蛟與南山

之猛虎父老愼勿悲山有虎兮虎可摧水有蛟

兮蛟可揮兒不讀書兒身何爲兒讀書讀書不