Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


忘始少慕𡚒身十年俠士長慕事親十年孝子

兒讀書讀書不近名兒爲良臣兮天王聖明兒爲

忠臣兮䜛人釁成

 周處爲御史中丞梁王彤違法處深文按之及齊萬年反彤都督𨵿中諸軍事賊有衆七萬彤

 逼處以五千兵撃之絃盡矢絶遂力戰而没

  思子臺

南風狂惠風閉千歲髑髏齒牙利承華門詔誰作

黄門侍郞有潘岳許昌宮逆誰預黄門將軍有孫