Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对夫必漢魏之人之樂府有是題有是篇而今之人


之樂府亦因以有是題有是篇是無情也是無樂


也若古無是樂而今樂之則不必笙簧琴瑟而詞

章譜曲固可以如其情而出之譬如優孟衣冠以


爲樂也吾不謂然陶氏之琴無弦乃眞琴聲也夫


今之樂府鉄崖始之茶陵繼之悔菴又繼之稚存

洪子曰吾之爲樂府也祖此矣昨歲喜晤洪子且


喜讀洪子之樂府將以吾之所以論樂府者質之