Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者髯者疾者肌膚之白者墨者赭者而皆不得以

已與也然其爲情也則必隨乎其肥瘠高矮髯疾

白墨赭者各自肖而各不相肖故其爲樂也可觀


可興可羣可怨其爲詞也可曲可直可豐可廉皆

適如乎其情而止夫適如其情而止雖古之樂府


可也况今之樂府乎夫今之詞章譜曲無所施於


笙簧琴瑟之用而以爲樂府則樂之各有而樂之

實亾矣然而吾不以名存實亾而樂府之者何也