Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  虎臺謀

兄爲囚妹爲虜父命事仇無不可父已死兄已

誅父命殺仇仇卽夫父仇不報豈女子反面事人

有餘恥事已不成寧惜死黄泉有血流浩浩九州

之外五經表

 南凉王傉檀女爲秦王熾磐后與其兄虎臺謀殺熾磐事泄死

  沐謙刺

一尺七首三尺雲首提革囊飛入秦飛入秦殺龍