Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子感恩⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾復中止君有疾吾侍之君有藥吾奉

之涔涔淚下不能止義士今時爲君死匣中夜半

風颼颼恨不飛斬仇人頭

 劉裕使沐謙刺司馬楚之楚之待謙甚厚謙未得間乃夜稱疾楚之果自齎湯藥往視情意勤

 篤謙感楚之恩反爲之用

  彗星岀

明堂坐一龍纔升一龍墮慟哭來徐公徐公得無

過星離離入太微經北斗絡紫微⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾一百二十