Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  與秦觀察瀛書

竊見閣下爲政之意欲異乎俗吏之爲也今監司奉  命有

專達之責顧一方之獘政重且大者非一人一時所能㪅不能

㪅而言之以招執政者之忌卒無益於事僕官山左屢以曹單

河工應有童隄格隄請於當道頷之託言無經費而不行此其

歬事矣浙之士夫不肎速葬閣下所應酌限陳奏以革其俗也

浙之多權厝也積棺湖千反以𨒪葬者爲忍其親其厝之而子

孫有發迹者愈以爲得地而不葬或子孫之貧而絕者又不能

葬是始終不葬其親也聞且棄棺於道斲爲船板矣或曰宋時

南渡士夫攢厝其親棺以待北歸今居於此者何爲㑆其習哉

此非示諭勸誨之所可禁也又不可持之太急以苦貧民也按

古有未葬不除喪之禮今三月踰月之制縱不能行閣下陳請