Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有終喪不葬其親者官員不準起官士子不準應試商賈平民

不準離鄕貿易三年之久富者旣葬可依期貧者亦無難舉事

其已終喪而未葬事抂令前者再請限以一年則 部議不至

以不便民相格因浙省以推及於天下此政一行所謂澤及枯

骨也今之言事者動言擇其重者大者陳之乃有濟耳此近名

也夫重且大者旣不易更可更者又以爲不足言是終無益於

事也人之身有苛疥焉有痼疾焉以苛疥求治於醫醫者曰吾

欲得痼疾而治之豈情也哉或曰浙中權厝者多火生枯木其

應多火灾或曰積屍之氣經暑中人則爲疫丙吉見喘牛而問

之此亦調燮陰陽之一端廉車所宐問也