Page:Sibu Congkan1830-盧文弨-抱經堂文集-8-1.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


庸先以一己之見律天下後世哉斯則嚴子兼收竝錄

之微恉也今天下好古之士多於前時嚴子此一編岀

吾知善學者必能因此以定所宗而復推𩔖以盡其餘

安知夫賈服之不復生於今日也是則嚴子之爲功大

矣其或以爲𣃔爛而不之貴是所謂嘉肴弗食者也又

烏足與之論學問之事哉 乾隆五十有二年五月序

於鍾山書院之須友堂

   儀禮注疏詳校自序乙卯

乾隆庚申之歲吾師桑弢甫先生講學於湖上之南屛

秀水盛庸三世佐實從之遊余館於城中不能與共學

而往還恆數焉見其手儀禮一經𤱿眾解而研辨之於