Page:Sibu Congkan1830-盧文弨-抱經堂文集-8-1.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其節次亦時有更易以其所爲說質於先生定而後各

條疏於經文之下余見而好之亦欲從事於斯而家無

此書遂輟不爲庸三以戊辰成進士余時亦在京師因

索其向所著則已褎然成書因得縱觀焉歎其精鑿實

有岀於昔人之上者顧其文繁力不能倩人鈔錄庸三

旣得滇南縣令缺旋岀京葢余之於此經其萌芽實於

是乎始後更無有人相爲提唱者則亦遂巳庚子入京

晤程蕺園太史晉芳言於此經已得十一家之本將爲

之甄綜而疏通之則又躍躍然以喜是時余年六十有

四距庚申已四十年稍得見諸家之本往往有因傳寫

之譌誤而遂以訾鄭賈之失者於是發憤先爲注疏校