Page:Sibu Congkan1830-盧文弨-抱經堂文集-8-1.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一善本巳錄成書矣旣而所見更廣知鄭賈之說實有

違錯凡後人所駁正信有證據知非憑臆以蘄勝於前

人也因復亟取而件繫之向之訂譌正誤在於字句之

閒其益猶淺今之糾謬釋疑尢爲天地閒不可少之議

論則余書亦庶幾不僅爲張淳毛居正之流亞乎夫前

人有失後人知而正之宐也若其辭氣之閒有不當過

於亢厲者此則微爲削之今定書之摠名惟日儀禮注

疏詳校不加以辨駁之辭若是庶無得罪於先賢乎庸

三之書名日集解滇之大吏委以解銅至儀徵而卒遂

無從更見其書此書中僅載一兩條猶是昔年之𥳑錄

者也蕺園相晤之明年余至山西旋聞其卒於秦中所