Page:Sibu Congkan1836-盧文弨-抱經堂文集-8-7.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   候𨕖主事蒼毓楊府君家傳庚子

君諱應詢字蒼毓常州江陰人楊文定公之子也先世

詳君考傳中文定公以進士起家敭歷中外

誥授光祿大夫禮部尚書

贈太子太傅予謚入祀賢良鄕賢祠當世所推理學名

臣也公艱於得子康熙五十五年

聖祖仁皇帝垂問及之公奏云臣弟廩貢生楊名世今

年可望舉子卽以爲臣後君果於是年生命名蓋以此

也本生考聖翼府君後任泰興縣儒學訓導君幼卽隨

文定公宦滇南迨公閒居行館躬自訓講性理諸書與

安溪李文貞公之所著述欲盡傳其學君一生行己處