Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正月緜皇矣行葦皆與今音同侮从每聲每又从母聲惟母有

姥音故侮可入語姥部因流泝源其條理秩然不紊顧

氏不知音有正有轉輒疑轉音爲方音故於此𩔖未甚

了了

問雙聲昉於魏晉以後古人未之知也三百篇中間有

近似者祇是偶合初非先覺子乃謂雙聲之祕肇於三

百篇母乃矜管蠡之智以强附古人乎曰人有形卽有

聲聲音在文字之先而文字必假聲音以成綜其要無

過㬪韻雙聲二端而㬪韻易曉𩀱聲難知股肱叢睉虞

廷之賡歌也次且劓刖文王之演易也至詩三百篇興