Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而斯祕大啓卷耳之次章崔嵬虺隤兩㬪韻三章高岡

元黃兩𩀱聲碩人之次章巧笑㬪韻美目雙聲大叔于

田之次章上句磬控雙聲下句縱送疉韻出其東門之

首章綦巾𩀱聲次章茹藘疉韻七月之觱發栗烈雙聲

疉韻上下相對東山之伊威蠨蛸町疃熠燿四句連

用𩀱聲佻兮達𠔃哆兮侈兮旣敬旣戒旣霑旣足如蜩

如螗如蠻如髦不吳不敖不競不絿允文允武令聞令

望宜岸宜獄式夷式已之綱之紀以引以翼隔字而成

𩀱聲嘽嘽啍啍禺禺卬卬疉字而成雙聲與與翼翼隔

句而成雙聲居居究究隔章而成雙聲死生契闊搔首