Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以形定聲不聞於聲之中更有輕重異讀易觀卦六爻

童觀闚觀觀我生觀國之光觀其生皆從卦名取義人

之觀我與我之觀於人義本相因而魏晉以後經師强

立兩音千餘年來遵守不易唯魏華父著論非之謂未

有四聲反切之前安知不皆爲平聲此可謂先覺者矣

離騷好蔽美而稱惡與固悟古爲韻孰云察余之美惡

與宇爲韻是美惡之惡亦讀去聲左傳隱三年周鄭交

惡陸德明無音是相惡之惡亦讀入聲孝經愛親者不

敢惡於人行滿天下無怨惡陸德明並云惡烏路反舊

如字又示之以好惡而民知禁陸云好如字又呼報反