Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舌齒脣牙五聲各舉八字以見例㗋聲則何我剛鄂謌

可康各也牙聲則更硬牙格行幸亨客也此二聲者分

之實無可分吾是以知古無牙音也廣韻卷末載辯字五音法以綱各爲

㗋聲與神珙同翁从公聲扞从干聲鎬从高聲浩从吿聲嫌从

兼聲酣从甘聲挾从夾聲見有現音降有⿰氵𠔏音皋有浩

音茄有荷音囂有敖音亢有杭音感有憾音甲有狎音

夏有賈音然則牙音㗋音本非兩𩔖字母家別而二之

非古音之正矣自㗋而舌而齒而脣聲音已無不備增

牙音而爲五又析出半齒半舌而爲七皆非自然之音