Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   如吳郡之𩔖是也亦有漢興仍其名者則歸之

   高帝置此尊漢之詞也凡稱故秦者皆據始皇

   三十六郡其稱故齊故趙故梁故楚者皆據漢

   初封國非戰國之秦齊趙梁楚也

   漢百三郡國攷

自秦始皇廢封建分天下爲三十六郡盡領於天子有

郡無國者凡十三歲及二世嗣立而陳涉起事豪傑響

應仍復六國之名各自分立郡縣非復秦三十六郡之

舊矣漢旣幷天下懲秦之𡚁大封齊趙燕代吳楚淮南

梁淮陽長沙諸國其時天子自領者厪三河內史等十