Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


五郡而諸矦王國亦各有所領之郡志所載高帝置郡


二十六其十之八皆屬於王國者也故其時國大而郡


小及景帝懲吳楚七國之強稍裁抑宗室卽皇子受封


不過一郡之地武帝用主父偃之策令諸王得分其地


封子弟爲矦矦國皆別屬漢郡不領於王國而王國日


益削弱故其時郡大而國小志所載皆據元始版籍故


先郡而國次之卽梁楚趙淮陽國名仍舊而疆域之廣


狹前後懸殊以它郡國沿革及諸王傳參攷之其大略


猶可攷也漢郡國百有三實因秦三十六郡而分析之


武帝開拓三邊增置漸多於舊其後稍復省罷今稽其