Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有李攀龍徐中行梁有譽吳國倫宗臣及余世貞者與

德甫相切劘爲古文辭有譽死而得張佳允名藉藉一

時或以比鄴中七子則元美亦自言之葢自茂秦公實

二人一擯一死遂以德甫肖甫補七子而舉世無知之

者矣伯承峻伯元美入之廣五子之列新甫晚年𢰅續

通鑑不欲以詩名家𡳐善亦無聞焉世所稱者獨七子

而元美之才實高于鱗數倍王元馭云嘉隆之閒與公

結軫而起者皆以公重非能重公朱錫鬯云當日名雖

七子實則一雄此公論之不可揜者也七子之年元美

最少于鱗長元美十二歲子與長九歲公實長七歲明