Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


相時年止五十餘未可云老旦少於沆僅十歲與沆同

年登科其參知政事距沆入相之始不過一年有餘豈

得遽以新進目之沆雖先旦而䘚然人命修短不齊安

能預卜若云前知SKchar期則誕𡚶益甚殆後人傅會之詞

爾曰文靖先識固非子明所及老不及見一語則由史

臣增飾使然案元城語錄李丞相每朝謁奏事畢必以

四方水旱盜賊不孝惡逆之事奏聞上爲之變色慘然

不悅同列以爲非丞相曰人主一日豈可不知憂懼若

不知憂懼則無所不至矣此一事也呂氏家塾記季文

靖居相位王公來預朝政一日便殿論邉事退公歎曰