Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


何日邉𠊱撤警使吾輩得爲太平宰相文靖不荅至中

書獨召公語云自非聖人外寧必有內憂譬人有疾常

在目前則知憂而治之沆SKchar子必爲相遽與契丹和親

一朝疆場無事不有盤游之樂必興土木之工矣此又

一事也史和合此二事又改竄其語致有此失呂氏記

SKchar子必爲相之語本無病

問續綱目宋眞宗天禧元年三月以王曾兼會靈觀使

曾辭不受其九月書太尉玉淸昭應宮使王旦䘚說者

云特書曾之不受所以譏旦之受也曾能不受非義之

職宐史㴱予之歟曰宮觀之剙出於道流以宰相領之