Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


固爲非禮然攷沂公當日特以欽若位在已上推而讓

之及乾興中入相仍充會靈觀使欽若䘚後卽代爲玉

淸昭應宮使未嘗堅辭不受則知前此辭㑹靈之命意

别有在非以爲必不可受而決去就以爭之也宋時宮

觀之職名臣大儒多爲之或受或辭均非大節所係後

之評史者大都未閱全史偶舉一節而震而驚之無異

矮人觀場也

問宋濮安懿王之議兩制謂宐稱皇伯而歐陽公建議

非之後人多左歐陽而右司馬然與否與曰皇伯之稱

於禮無稽古人稱伯父叔父伯舅叔舅伯兄叔兄伯氏