Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


叔氏伯子叔子伯姬叔姬皆以伯叔爲長幼之異名無

單稱伯叔者伯也執殳婦人謂其夫也矦主矦伯家之

長子也將伯助予則不知誰何之人也吾未聞以世父

爲伯者也禮爲人後者爲其父母服齊衰期不聞改本

生之親爲世父叔父者漢宣嗣孝昭尊史皇孫曰悼考


光武嗣孝元亦立南頓以下四親廟曰考曰親則亦未

沒其父母之稱誰非人子以爲人後而不得有其父母

於人子之心自有難安者歐陽之議於禮於情本無可

易非若嘉靖議禮諸人之佞邪也

問宋史之論趙汝愚稱其奮不顧身定大計於頃刻至