Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以周公比之毋乃譽之過當乎曰汝愚之心固出於忠

義實則僥倖成功不可以爲後世法何也廢立之事非

臣子所宐輕舉古有廢昏而立明者矣未聞有廢父而

立子者也光宗之罪在於不孝其子乃不以爲君而取

而代之蹊田奪牛罪又甚焉且以子奪父位事之至逆

者左右𥊍御必不願也舉朝臣僚非盡同謀也光宗又

非甘心於退閒者也設有奉帝而出鬬者兵刃相加不

幸而敗則爲秦王從榮猶可言也幸而勝則爲商臣冒

頓不可言矣吾故曰汝愚之功僥倖而成其實則亂之

道也昔衞出公受國於君夫人其父又不在衞非攘而