Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所謂四部者似在五經諸子之外亦不知其何所指晉

荀勖𢰅中經簿一曰甲部紀六蓺及小學二曰乙部有

古諸子家近世子家兵書兵家術數三曰丙部有史記

舊事皇覽簿雜事四曰丁部有詩賦圖讚汲冢書四部

之分實始於此而乙部爲子丙部爲史則子猶先於史

也及李充爲著作郞以典籍混亂刪除煩重以𩔖相從

分爲四部五經爲甲部史記爲乙部諸子爲丙部詩賦

爲丁部而經史子集之次始定宋元徽初祕書丞王儉

𢰅七志曰經典志紀六蓺小學史記雜傳曰諸子志紀

今古諸子曰文翰志紀詩賦曰軍書志紀兵書曰陰陽