Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


志紀陰陽圖緯曰術蓺志紀方技曰圖譜志紀地域及

圖書而以道佛附見合爲九條葢仿漢之七略而改輯

略爲圖譜又附入老釋書則儉自立新意也齊永明中

祕書丞王亮監謝朏造四部書目梁祕書監任昉殷鈞

亦𢰅四部目錄而術數之書別爲一部令奉朝請祖暅

𢰅次故稱五部目錄普通中處士阮孝緒㪅爲七錄曰

經典錄紀傳錄子兵錄文集錄技術錄佛錄道錄釋老

二氏各爲一錄而進佛於道之右則以梁武方崇其敎

故也其前五錄葢SKchar五部之舊然則齊梁四部亦史先

於子可知矣隋唐以後敘書目者大率循經史子集之