Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可以舉事堪輿徐行雄以音知雌故爲奇辰數從甲子

始子母相求所合之處爲合十日十二辰周六十日凡

八合合於歲前則SKchar亾合於歲後則無殃甲戌燕也乙

酉齊也丙午越也丁巳楚也庚申當作庚辰秦也辛卯戎也

壬子趙也癸亥胡也淮南所云雄者陽建也雌者陰建

也陰建亦謂之厭八合猶八㑹也今依淮南及堪輿天

老說推衍之正月陽建寅破於申陰建戌破於辰二月

陽建卯破於酉陰建酉破於卯乙近卯故二月乙酉爲

八㑹之一三月陽建辰破於戌陰建申破於寅甲近寅

故三月甲戌爲八㑹之二四月陽建巳破於亥陰建未