Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


破於丑癸近丑故四月癸亥爲八㑹之三五月陰陽建

俱在午而破於子壬近子故五月壬子爲八㑹之四六

月陽建未破於丑陰建巳破於亥七月陽建申破於寅

陰建辰破於戌八月陽建酉破於卯陰建卯破於酉辛

近酉故八月辛卯爲八㑹之五九月陽建戌破於辰陰

建寅破於申庚近申故九月庚辰爲八㑹之六十月陽

建亥破於巳陰建丑破於未丁近未故十月丁巳爲八

㑹之七十一月陰陽建俱在子而破於午丙近午故十

一月丙午爲八㑹之八十二月陽建丑破於未陰建亥

破於巳此建厭所在及八㑹之名也越絕書云太歲八