Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日也加小餘千七十五滿乾法從大餘中孚用事日也

求坎卦各加大餘六小餘百三其四正各因其中日而

倍其小餘此條恐有譌舛其算例亦可推否曰此卽漢

人六日七分之法易稽覽圖甲子卦氣始中孚毎六日

七分而易一卦坎離震兌爲監司之卦獨用事於分至

之首得八十分之七十三冬至坎始用事又加中孚六

日七分而復卦用事合於易七日來復之數其說始於

京房六十卦以中孚復屯謙暌升臨小過蒙益漸泰需

隨晉解大壯豫訟蠱革夬旅師比小畜乾大有家人井

咸姤鼎豐渙履遯恒節同人損否㢲萃大畜賁觀歸妹