Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


无𡚶明夷困剝艮旣濟噬嗑大過未濟蹇頤爲次毎

卦皆六日八十分日之七惟頤晉井大畜皆五日八十

分之十四較他卦少七十三分此所少之數卽四正卦

坎離震兌用事之分數也乾象術推卦用事以乾法千一百

七十八當一日千一百七十八分日之千七十五卽八

十分之七十三强也千一百七十八分日之百三卽八

十分之七弱也必倍其小餘者乾象推冬至術以紀法

五百八十九爲日法今以乾法千一百七十八爲日法

則倍紀法之數故必倍其小餘以八算也求坎卦當作

次卦字之譌也景初術推卦用事日因冬至大餘六其