Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


定朔則十九年七閏之恒率自不能拘而有司亦不知

也當時局官淺陋如此欲其改憲以合天難矣

問乾象推月行術十三日之下注云限餘三千九百一

十三微分千七百五十二此爲後限限餘之義何解有

後限而無前限又何故也曰乾象術月行十三日七千

八百七十四分日之五千二百有三而一八交朔八交

則日食望入交則月食入交前後一日有奇皆爲可食

之限過此則不食矣後世所謂食限者葢本於此限餘

謂日小餘以此爲限也有後限則必有前限故下文云

入歴在前限餘前後限餘後者月行中道也元嘉月行