Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


熙甲寅爲元上攷下求俱以甲寅距算爲斷若於是年

又加𨇠差布算旣繁益滋昧者之惑故但減十九日有

奇而六十之數已周其所欠之數卽此三千八百三十

年中應加歲餘之數暗相除補而人不覺此術家省算

之妙也

問氣差氣積差之數何以各別曰氣差者上元冬至後

距甲子之日數氣積差者甲寅歲天正冬至前距甲子

之日數也氣積差當爲二十二萬七千四百八十九今

宋史刋本作二十萬葢脫二字氣積差卽授時之氣應

積算少於距差者以𨇠差加歲餘距差乘之紀實去之