Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


餘減氣積差又轉減紀實所得如策法而一以命大小

餘卽授時上攷之法減氣應爲通積分也積算多於距


差者以𨇠差減歲餘距差乘之紀實去之餘以加氣積

差如策法而一以命大小餘卽授時下求之法加氣應

爲通積分也有此㨗法可省以歲分乘積算之䋣而仍

設本法者爲求天正經朔地也授時不立積年設諸應

數以爲上攷下求之根葢竊取其意而又不明言之伯


宗𭤑善君子所不取也

問統天術積日旣從上元冬至後甲子起算其求天正

經朔又減閏差之數何也曰求積日當從甲子起算求