Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


八千○一十二分四十八秒豈卽命爲一日八十刻一

十二分四十八秒以減立春平氣而得定氣邪抑別有

變時之法邪曰古法所云周天者倂歲周歲差言之與

西法之周天不同西法周天三百六十度分爲十二宫

冬至日行初宮初度周十二宮而復於冬至則天周卽

歲周也但以三百六十度與歲周不相應故又有毎日

平行之率以齊之日度旣不同母則布算之時又須以

度變時不若授時日法度法皆爲萬分之簡易矣授時

日行一度度下本無餘分此卽平行之率其又有周天

者特爲推黃赤道宿度用之猶之西法推黃道宿度亦