Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不足愚嘗謂天周只是星周而歲周乃眞天周以周天

之度本從歲周得名也然則盈縮之限必用歲周象限

斷可識矣

問西法有太陽毎日平行之率以歲周除天周得之今

以授時歲周除天周得毎日平行一度○○○○四十

一秒有奇而授時術但云日平行一度雖分下之小餘

甚微然積之至久遂差一日又西術皆以度分變時梅

氏駢枝求定氣法但求本日盈縮差盈減縮加卽爲定

氣日分實則盈縮之差皆度分非日分也假如冬至後

四十五日六五五三一二五求得本日本時盈差一度