Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今歲冬至與來歲冬至相距之日分也天周者今歲日

行箕十度至來歲日行箕十度之日分也天周歲周俱

從冬至起算太陽一歲一周本無不足而星差而東則


天周恒多於歲周所謂歲差也天體渾圓本無度數可

計其云三百六十五度有奇者葢以日周命之漢魏以

前未知歲差故周天卽爲歲周祖沖之始知冬至無定

在而周天與歲周遂區而爲二然周天之數惟推七政

八黃赤宿度乃用之其所以亦分四象限者特爲黃赤


變率之用與日𨇠盈縮無與也且其所謂周天者乃恒

星之天天體左轉而星自東移初非天度有餘而日度