Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


故也

問泰西推日𨇠有最高卑之行其說亦有本乎曰泰西

之法本於回回前此未之聞也然予攷尙書緯四游升

降之說頗與言高卑者相近何以言之鄭康成之注考

靈耀也曰地葢厚三萬里春分之時地正當中自此地

漸漸而下至夏至之時地下游萬五千里地之上畔與

天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中

央自此地漸漸而上至冬至上游萬五千里地之下畔

與天中平自冬至後地漸漸而下夫冬至爲地上游之

極地之下畔與天中平是地心之高於天心者得地徑