Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


二十六尺九十一寸開方得五尺一寸八分不盡卽所

求股也賈氏算得股五尺三寸葢由不知方法當以百

尺爲丈百寸爲尺故所定尺寸之位俱誤又不知四尺

七寸自乘之中尙有四七相乘之廉積故所算句冪誤

而所求之股數亦誤此其未通算術一也太史正歲年

以序事鄭云中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之

以閏若今時作歴日矣按鄭所云中數者自今年冬至

數至後年冬至凡三百六十五日有奇而成一歲也朔

數者自今年正月朔數至後年正月朔凡三百五十四

日有奇而爲一年也兩數相較則歲有閠餘十一日弱