Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


故云中朔大小不齊正之以閏賈氏疏云中氣帀則爲

歲朔氣帀則爲年假令十一月中氣在晦則閏十二月

十六日得後正月立春節此卽朔數曰年至後年正月

一日得雨水中此中氣帀此卽是中數曰歲誤矣歲有

十二中析之爲二十四氣中氣帀與節氣帀皆三百六

十五日有奇何大小不齊之有節氣之不皆在朔與中

氣同賈誤以節氣爲朔氣遂指爲朔數此其未通算術

二也


濳研堂文集卷十四     門人袁廷檮校字