Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其文可以得其最初之音此顧氏講求古音其識高出

于毛奇齡輩萬倍而大有功於蓺林者也但古人亦有

一字而異讀者文字偏㫄相諧謂之正音語言淸濁相

近謂之轉音音之正有定而音之轉無方正音可以分

別部居轉音則祇就一字相近假借互用而不通於它

字其以聲轉者如難與那聲相近故儺从難而入歌韻

難又與泥相近故臡从難而入齊韻非謂歌齊雨部之

字盡可合於寒桓也宗與尊相近故春秋傳伯宗或作

伯尊臨與隆相近故雲漢詩以臨與躳韻鞏與固相近

故瞻卭詩以鞏與後韻非謂魂侵侯之字盡可合於東